Cummins Europe Jobs

Job Information

Cummins Inc. Pracownik Produkcji in Modlniczka, Poland

Pracownik Produkcji

Description

 • Obsługuje ręczny i automatyczny sprzęt do wytwarzania i montażu produktów, aby zapewnić prawidłowe właściwości i wymiary niezbędne do spełnienia oczekiwań klientów.

 • Dba o czystość i porządek w miejscu pracy, w tym wykonuje rutynowe sprzątanie oraz konserwację maszyn, a także planowane działania konserwacyjne operatora.

 • Zachowuje elastyczność i wykonuje różne inne obowiązki zgodnie z potrzebą, aby realizować cele produkcyjne.

 • Zapewnia zgodność ze standardami, politykami, procedurami i regulacjami w zakresie BHPiO

 • Identyfikuje i kontroluje materiały niespełniające wymogów.

Qualifications

Wiedza produkcyjna - Wykazuje się wiedzą z zakresu produkcji, prawidłowo wdrażając zmiany w obowiązujących procesach, używanym wyposażeniu i stosowanych metodach, aby spełniać potrzeby działu i przyczyniać się do ciągłego doskonalenia.

Skuteczne przekazywanie informacji - Tworzy i dostarcza zróżnicowane informacje, które wyrażają pełne zrozumienie unikalnych potrzeb różnych odbiorców.

Gwarant odpowiedzialności - Przypisuje sobie i innym odpowiedzialność, aby wywiązywać się ze zobowiązań.

 • kultura osobista

 • umiejętność pracy w zespole

 • rzetelność i staranność w wykonywaniu obowiązków

Poziom wykształecenia, doświadczenie:

 • Świadectwo ukończenia liceum, szkoły ponadgimnazjalnej lub porównywalne doświadczenie spełniające odpowiednie regulacje.

 • Wymaga pewnego doświadczenia zawodowego lub średniego zakresu wiedzy pozyskanej w drodze edukacji, szkoleń lub podczas pracy.

Oferujemy:

 • Ubezpieczenie na życie

 • Premię roczną

 • Pakiet medyczny LuxMed

 • Dodatek urlopowy

 • Plany emerytalne PPK

Job MANUFACTURING

Primary Location Poland-Malopolskie-Kraków-Poland, Modlniczka, Krakow Rebuild Centre

Job Type Shop

Recruitment Job Type Shop

Job Posting Nov 8, 2023, 8:12:19 AM

Unposting Date Ongoing

Organization Distribution Business

Role Category Onsite

Relocation Package Ineligible

Req ID: 23000A4A

DirectEmployers