Cummins Europe Jobs

Job Information

Cummins Inc. Electrician in Oevel, Belgium

Electrician

Description

Jouw taken

 • Lezen van elektrische schema’s, symbolen zoals lamp, motor, stopcontact,… kunnen herkennen.

 • Het boren / tappen van gaten om kleinere elektrische toestellen te plaatsen.

 • Fysiek zwaarder werk zoals het plaatsen en ophangen van kabelgoten en het trekken van de verschillende type`s van kabels.

 • Net en ordelijk aan de slag gaan.

 • Melden van eventuele gevaren, gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen, volgen van beleid, procedures en voorschriften.

Jouw profiel

 • Je spreekt Nederlands en/of Engels

 • Je hebt kennis van gebruikte gereedschappen zoals een adereindhulstang, striptang, kabelschoentang.

 • Goed kunnen samenwerken in teamverband alsook alleen kunnen werken.

 • Eventueel een attest BA4 en of VCA of een BA5 attest bezitten.

Wat wij bieden

 • Je zal terechtkomen in een warme omgeving en open werksfeer.

 • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 • 32 vakantiedagen

 • Variabele compensatie gebaseerd op organisatie doelstellingen.


Your tasks

 • Reading electrical diagrams, being able to recognize symbols such as lamp, motor, socket,....

 • Drilling/tapping holes to install smaller electrical appliances.

 • Physically heavier work such as placing and hanging cable trays and pulling the different type`s of cables.

 • Working in a neat and orderly manner.

 • Reporting any hazards, using personal protective equipment, following policies, procedures and regulations.

Your profile

 • You speak Dutch and/or English

 • You have knowledge of tools used such as wire end pliers, stripping pliers, cable cutters.

 • Good teamwork skills as well as the ability to work alone.

 • Possibly have a BA4 certificate and or VCA or a BA5 certificate.

What we offer

 • You will find yourself in a warm environment and open working atmosphere.

 • Attractive salary package with fringe benefits.

 • 32 vacation days

 • Variable compensation based on organizational goals.

Job MANUFACTURING

Primary Location Belgium-Antwerp-Mol-Belgium, Oevel, Hydrogenics Europe NV

Job Type Shop

Recruitment Job Type Shop

Job Posting Nov 13, 2023, 4:01:18 AM

Unposting Date Ongoing

Organization Accelera Business

Role Category Onsite

Relocation Package Ineligible

Req ID: 23000AKG

DirectEmployers