Cummins Europe Jobs

Job Information

Cummins Inc. Quality Technician Teamleader in Oevel, Belgium

Quality Technician Teamleader

Description

Jouw taken

 • Als een Quality Technician Teamleader bestaat een van de hoofdtaken eruit het controleren van de componenten die gebruikt worden voor het maken van cell stacks (Alkaline en PEM) die de kern vormen van een elektrolyser.

 • Op ieder begin van de dag overloop je de prioriteiten van die werkdag en welke componenten er gecontroleerd moeten worden.

 • Je bouwt de nodige kennis op en deelt deze mee met de werknemers, ook werk je samen met verschillende departementen afhankelijk van situatie.

 • Je bent verantwoordelijk voor de werkverdeling binnen jouw team. Maakt de planningen op naar aanleiding van de prioriteiten.

 • Je voert eenvoudige visuele en dimensionele inspecties uit. Naar de toekomst toe zullen enkele controles geautomatiseerd worden en zal je aan de hand van gepaste trainingen leren werken met verfijnder apparatuur.

Jouw profiel

 • Je bent iemand die helder kan communiceren en zich kan uitdrukken in het Engels en in het Nederlands.

 • Verandering en uitdaging schrikken je niet af, je aanpassingsvermogen is een van je sterktes.

 • Je hebt oog voor detail, kwaliteit leveren is van groot belang voor je.

 • Je bezit over leidinggevende capaciteiten en bent open minded in het samenwerken met verschillende teams.

 • Kan je bovendien ook goed overweg met een PC en eventueel ERP softwaresystemen zoals IFS? Dan ben jij de geschikte kandidaat voor deze vacature.

Wat wij bieden

 • Je zal terechtkomen in een warme omgeving en open werksfeer.

 • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 • 20 dagen jaarlijks verlof 12 ADV dagen.

 • Variabele compensatie gebaseerd op organisatie doelstellingen.


Your tasks

 • As a Quality Technician Team Leader, one of the main tasks consists of checking the components used to make cell stacks (Alkaline and PEM) that form the core of an electrolyser.

 • At each start of the day, you go over the priorities of that working day and which components need to be checked.

 • You build the necessary knowledge and share it with the employees, you also work with different departments depending on situation.

 • You are responsible for work distribution within your team. Creates schedules according to priorities.

 • You perform simple visual and dimensional inspections. In the future, some inspections will be automated and you will learn to work with more sophisticated equipment through appropriate training.

Your profile

 • You are someone who can communicate clearly and can express yourself in English and Dutch.

 • Change and challenge do not scare you, your adaptability is one of your strengths.

 • You have an eye for detail, delivering quality is of great importance to you.

 • You possess leadership skills and are open minded in working together with different teams.

 • Can you also work well with a PC and ERP software systems such as IFS? Then you are the right candidate for this vacancy.

What we offer

 • You will end up in a warm environment and open working atmosphere.

 • Attractive salary package with fringe benefits.

 • 20 days annual leave 12 ADV days.

 • Variable compensation based on organizational objectives.

Job QUALITY

Primary Location Belgium-Antwerp-Mol-Belgium, Oevel, Hydrogenics Europe NV

Job Type Shop

Recruitment Job Type Shop

Job Posting Jan 9, 2023, 6:47:31 AM

Unposting Date Ongoing

Organization New Power Business

Req ID: 22000A17

DirectEmployers