Cummins Europe Jobs

Job Information

Cummins Inc. Test Technician (ONSITE) in Oevel, Belgium

Test Technician (ONSITE)

Description

Jouw taken

 • Je zal tests en inspecties uitvoeren om de kwaliteit en prestaties van geassembleerde waterstofelektrolyzerproducten te beoordelen.

 • Je volgt procedures en voert testprotocollen uit op submodule- of systeemniveau met een PLC-gestuurd systeem.

 • Je houdt je aan veilige werkmethoden tijdens het uitvoeren van de tests.

 • Je identificeert problemen en lost storingen of defecten op door samen te werken met productiemedewerkers, engineering, projectmanagement, supply chain en logistiek.

 • Je vult testrapporten in en documenteert testresultaten.

 • Je werkt op een effectieve manier met diverse gereedschappen en meetapparatuur.

 • Je leest en interpreteert de engineering-tekeningen (elektrische tekeningen, mechanische 3D/2D-tekeningen, P&ID's), technische gegevensbladen en productspecificaties.

 • Je assisteert bij het uitvoeren van fabrieksacceptatietests (FAT) in aanwezigheid van de klant.

 • Je stelt punchlist-items mee op en volgt deze op tijdens en na de afronding van het testproces.

Jouw profiel

 • Je bent in staat elektrische schema’s te lezen en symbolen te kunnen herkennen.

 • Je bent afgestudeerd in elektromechanica/elektriciteit/procesautomatisering of gelijkwaardig door ervaring.

 • Je hebt een probleemoplossend vermogen en aandacht voor detail.

 • Je spreekt Nederlands en/of Engels

 • Je kan goed samenwerken in teamverband alsook op zelfstandige basis.

Wat wij bieden

 • Je zal terechtkomen in een warme omgeving en open werksfeer.

 • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 • 32 vakantiedagen.

 • Variabele compensatie gebaseerd op organisatie doelstellingen.


Your tasks

 • You will perform tests and inspections to assess the quality and performance of assembled hydrogen electrolyzer products.

 • You will follow procedures and perform test protocols at the submodule or system level with a PLC controlled system.

 • You adhere to safe work practices while performing testing.

 • You identify problems and resolve malfunctions or defects by working with production staff, engineering, project management, supply chain and logistics.

 • You complete test reports and document test results.

 • You work effectively with various tools and measuring equipment.

 • You read and interpret engineering drawings (electrical drawings, mechanical 3D/2D drawings, P&IDs), technical data sheets and product specifications.

 • You assist in performing factory acceptance tests (FAT) in the presence of the customer.

 • You will co-create and follow up punch list items during and after the completion of the testing process.

Your profile

 • You are able to read electrical schematics and recognize symbols.

 • You have a degree in electromechanics/electricity/process automation or equivalent through experience.

 • You have problem-solving skills and attention to detail.

 • You speak Dutch and/or English.

 • You can work well together in a team as well as independently.

What we offer

 • You will find yourself in a warm environment and open working atmosphere.

 • Attractive salary package with fringe benefits.

 • 32 vacation days

 • Variable compensation based on organizational goals.

Job MANUFACTURING

Primary Location Belgium-Antwerp-Mol-Belgium, Oevel, Hydrogenics Europe NV

Job Type Shop

Recruitment Job Type Shop

Job Posting Feb 20, 2024, 10:48:26 AM

Unposting Date Ongoing

Organization Accelera Business

Role Category Onsite

Relocation Package Ineligible

Req ID: 230008OR

DirectEmployers