Cummins Europe Jobs

Job Information

Cummins Inc. Training Associate in Oevel, Belgium

Training Associate

Description

Jouw taken

 • Als Training Associate ga je er elke week voor zorgen dat onze nieuwe collega`s een onboardingsmoment krijgen. Hierbij zal je uitleg geven over praktische zaken op de werkvloer, toon je de faciliteiten, waar de werknemer zijn of haar kledij en schoenen kan ophalen, etc.

 • Daarbuiten ondersteun je het faciliteren van algemene en specifieke opleidings- en ontwikkelingsprogramma`s. Hierbij hou je ook iedereen zijn competentiematrix bij alsook welke training werknemers reeds kregen en nog moeten krijgen.

 • Je onderhoudt de relaties met leveranciers en onderwijsorganisaties ter ondersteuning van de ontwikkeling en levering van opleidings- en ontwikkelingsprogramma's.

 • Je gaat ook de kans krijgen om zelf een eenvoudige on-the-job training te geven. Hierbij presenteer je een powerpoint met foto’s van hoe het moet en van hoe het niet moet.

 • Een andere taak bestaat erin alle informatieborden up-to-date te houden in ons bedrijf.

Jouw profiel

 • Je gaat gestructureerd te werk en weet continu overzicht te bewaren.

 • Je bent helder in je communicatie en je gaat open en comfortabel om met verschillende groepen mensen.

 • Kan je je daarbuiten vloeiend uitdrukken in het Nederlands en Engels? Dan ben jij wellicht de juiste persoon voor deze rol!

Wat wij bieden

 • Je zal terechtkomen in een warme omgeving en open werksfeer.

 • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 • 20 dagen jaarlijks verlof 12 ADV dagen.

 • Variabele compensatie gebaseerd op organisatie doelstellingen.

 • Enkel dagshift.


Your tasks

 • As a Training Associate you will make sure that our new colleagues get an onboarding moment. Here you will explain practical matters on the work floor, show the facilities, where the employee can pick up his or her clothes and shoes, etc.

 • Beyond that, you will support the facilitation of general and specific training and development programs. In doing so, you also keep track of everyone`s competence matrix as well as what training employees have already received and still need to receive.

 • You will maintain relationships with vendors and educational organizations to support the development and delivery of training and development programs.

 • You will also have the opportunity to deliver simple on-the-job training yourself. This involves presenting a PowerPoint with pictures of how to do it and how not to do it.

 • Another task is to keep all information boards up to date in our company.

Your profile

 • You work in a structured way and always keep an overview.

 • You are clear in your communication and you deal openly and comfortably with different groups of people.

 • Beyond that, can you express yourself fluently in Dutch and English? Then you might be the right person for this role!

What we offer

 • You will join a warm environment and open working atmosphere.

 • Attractive salary package with fringe benefits.

 • 20 days annual leave 12 ADV days.

 • Variable compensation based on organizational goals.

 • Day shift only.

Job MANUFACTURING

Primary Location Belgium-Antwerp-Mol-Belgium, Oevel, Hydrogenics Europe NV

Job Type Shop

Recruitment Job Type Shop

Job Posting Jan 9, 2023, 6:35:58 AM

Unposting Date Ongoing

Organization New Power Business

Req ID: 22000A14

DirectEmployers