Cummins Europe Jobs

Job Information

Cummins Inc. Trade Compliance Analyst in Rumst, Belgium

Trade Compliance Analyst

Description

Jouw taken

 • Toepassing van handelskennis - Past kennis van relevante handelsregelgeving toe op de processen en systemen van Cummins om handelsrisico's en -kosten te minimaliseren.

 • Optimaliseert werkprocessen - Kent de meest effectieve en efficiënte processen om dingen gedaan te krijgen, met een focus op continue verbetering.

 • Beheert complexiteit - Het begrijpen van complexe, grote hoeveelheden en soms tegenstrijdige informatie om problemen effectief op te lossen.

 • Zorgt voor resultaten - Consequent resultaten behalen, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

 • Klantgerichtheid - Het opbouwen van sterke klantenrelaties en het leveren van klantgerichte oplossingen.

 • Communiceert effectief - Het ontwikkelen en leveren van multi-mode communicatie die een duidelijk inzicht geeft in de unieke behoeften van verschillende doelgroepen.

 • Werkt samen - Partnerschappen opbouwen en samenwerken met anderen om gedeelde doelstellingen te bereiken.

 • Bouwt effectieve teams - Bouwt teams met een sterke identiteit die hun uiteenlopende vaardigheden en perspectieven toepassen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

 • Actiegericht - Nieuwe kansen en lastige uitdagingen aangaan met een gevoel van urgentie, veel energie en enthousiasme.

Jouw profiel

 • Je bent helder in je communicatie en werkt goed samen in teamverband.

 • Je spreekt vloeiend Nederlands en/of Engels

 • Uitstekende IT skills met focus op Microsoft Excel en Power BI

 • 1-3 jaar relevante werkervaring is een grote meerwaarde

Wat wij bieden

 • Je zal terechtkomen in een warme omgeving en open werksfeer.

 • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 • 20 dagen jaarlijks verlof 2 extralegale dagen 6 ADV dagen.

 • Variabele compensatie gebaseerd op organisatie doelstellingen.

Your tasks

 • Trade Knowledge Application - Applies knowledge of relevant trade regulations to Cummins processes and systems to minimize trade risks and costs.

 • Optimizes work processes - Knowing the most effective and efficient processes to get things done, with a focus on continuous improvement.

 • Manages complexity - Making sense of complex, high quantity, and sometimes contradictory information to effectively solve problems.

 • Drives results - Consistently achieving results, even under tough circumstances.

 • Customer focus - Building strong customer relationships and delivering customer-centric solutions.

 • Communicates effectively - Developing and delivering multi-mode communications that convey a clear understanding of the unique needs of different audiences.

 • Collaborates - Building partnerships and working collaboratively with others to meet shared objectives.

 • Builds effective teams - Building strong-identity teams that apply their diverse skills and perspectives to achieve common goals.

 • Action oriented - Taking on new opportunities and tough challenges with a sense of urgency, high energy, and enthusiasm.

Your profile

 • You are clear in your communication and work well as part of a team.

 • You are fluent in Dutch and English

 • Excellent IT skills focused on Microsoft Excel and Power BI

 • 1-3 years of experience is a big plus

What we offer

 • You will end up in a warm environment and open working atmosphere.

 • Attractive salary package with fringe benefits.

 • 20 days annual leave 2 extra-legal days 6 ADV days.

 • Variable compensation based on organizational goals.

Qualifications

Job LOGISTICS

Primary Location Belgium-Antwerp-Mechelen-Belgium, Rumst, Cummins Global Logistics

Job Type Experienced - Exempt / Office

Recruitment Job Type Exempt - Experienced

Job Posting Mar 24, 2024, 6:00:00 PM

Unposting Date Ongoing

Organization Corporate

Role Category Remote - The location of this role is flexible to certain locations

Relocation Package Ineligible

Req ID: 240001ZJ

DirectEmployers